Praktijk Spelend sterker! is een laagdrempelige, kindgerichte praktijk voor kinderen en ouders, scholen en instellingen in Haarlem en omstreken, Beverwijk en Velsen.

Speltherapie en begeleiding is er voor kinderen van 3 tot ongeveer 12 jaar en hun ouders die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij de ontwikkeling van hun kind. Praktijk Spelend sterker! biedt hulp aan kinderen die sociaal of emotioneel in de knel komen. Veelal preventief om te voorkomen dat er intensievere vormen van hulp ingezet moeten worden.

Soms is het niet duidelijk welke hulp uw kind nodig heeft. Samen gaan we op zoek naar de behandeling en begeleiding die bij u en uw kind past. Elk kind is uniek, met of zonder handicap en heeft recht op een eigen benadering.

Speltherapie en begeleiding is er voor kinderen die:

 • zich vaak bang, boos of verdrietig voelen

 • moeite hebben om contact te leggen met leeftijdgenoten en/of volwassenen

 • niet mee durven of mogen spelen, geen vriendjes hebben, gepest worden    

 • moeite hebben met gevoelens uiten

 • een verlies moeilijk kunnen verwerken: na echtscheiding, ziekte, overlijden of verhuizing

 • een traumatische ervaring te verwerken hebben

 • lichamelijke klachten hebben, waar geen medische oorzaak voor is

Er wordt uitgegaan van de kracht die het kind heeft om zich te ontwikkelen en er wordt nauw samengewerkt met ouders en opvoeders.

Spelend sterker! werkt vanuit een eigen praktijk en op locatie en biedt aan kinderen en ouders, scholen en instellingen:

 • Speldiagnostiek

 • Speltherapie of begeleiding

 • Behandeling of begeleiding in een groep

 • Ouderbegeleiding

 • Samenwerking en advies

7e07e696-2f21-4e32-b73e-e35b25d76091
Marja Koene