Aanmelden

U kunt rechtstreeks telefonisch contact opnemen met de speltherapeut of via het contactformulier voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Het kennismakingsgesprek is gratis en is maximaal een half uur.

Na het kennismakingsgesprek kan er een vervolgafspraak worden gemaakt. Hierin formuleert u samen met de speltherapeut de hulpvraag. In dit gesprek worden vragen besproken die u heeft over uw kind en uitleg gegeven over de mogelijkheden van speltherapie. Daarna volgen kennismaking met uw kind en spelobservaties. Aan de hand hiervan wordt een behandelplan opgesteld. Meestal kan er binnen twee weken gestart worden met de therapie.

Het kan nodig zijn dat informatie van bijvoorbeeld school of huisarts nodig is om een zo een duidelijk mogelijk beeld van uw kind te krijgen. Ook is er de mogelijkheid voor een observatie op de school van uw kind door de speltherapeut. Contact met derden vindt altijd plaats na uw (schriftelijke) toestemming.