Algemene voorwaarden

  • Betalingen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur overgemaakt te zijn onder vermelding van het declaratienummer. Houdt u alstublieft rekening met een verwerkingstijd voor de overboeking door uw bank.

  • Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten (10% van het factuurbedrag) in rekening worden gebracht.

  • Afspraken 24 uur van te voren afgezegd, worden niet in rekening gebracht. Bij niet tijdig afzeggen wordt het volledige bedrag van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

  • Tarieven worden jaarlijks aangepast.

   De therapeut, Marja Koene, werkt overeenkomstig de door de NVVS opgesteld beroepscode. Te bekijken op www.speltherapie.net

  • ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING
   De AVG is van kracht sinds 25 mei 2018.
   Ook bij praktijk Spelend Sterker wordt ervoor gezorgd dat cliëntgegevens beschermd worden.
   Als gevolg van de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) is er voor speltherapeuten een dossierplicht. Hoe met het cliëntendossier wordt omgegaan bij Spelend Sterker is vastgelegd in de behandelovereenkomst en het privacydocument.
   Een register van verwerkingsactiviteiten, zoals door de AVG verplicht, is in de praktijk aanwezig en kan ingezien worden.
  • De speltherapeut gaat een vertrouwensrelatie aan met het kind en de ouder(s)/opvoeder(s).
  • Uit de behandeling verkregen kennis valt onder de geheimhoudingsplicht.
  • De speltherapeut verstrekt geen gegevens over het kind aan derden zonder toestemming van de ouder(s)/opvoeder(s).