Algemene voorwaarden

  • Betalingen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur overgemaakt te zijn onder vermelding van het declaratienummer. Houdt u alstublieft rekening met een verwerkingstijd voor de overboeking door uw bank.

  • Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten (10% van het factuurbedrag) in rekening worden gebracht.

  • Afspraken 24 uur van te voren afgezegd, worden niet in rekening gebracht. Bij niet tijdig afzeggen wordt het volledige bedrag van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

  • Tarieven worden jaarlijks aangepast.

   De therapeut, Marja Koene, werkt overeenkomstig de door de NVVS opgesteld beroepscode. Te bekijken op www.speltherapie.net

  • De speltherapeut gaat een vertrouwensrelatie aan met het kind en de ouder(s)/opvoeder(s).

  • Uit de behandeling verkregen kennis valt onder de geheimhoudingsplicht.

  • De speltherapeut verstrekt geen gegevens over het kind aan derden zonder toestemming van de ouder(s)/opvoeder(s).