Belangrijke gegevens

Handelsregister K.V.K : 6015105

Op de website www.zorgwijzer.nl kunt u meer informatie vinden over welke verzekeraars vergoeden. Klik op vergoedingen, alternatieve geneeswijzen, speltherapie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleent.

 aangeslotenbijNVVS

Geregistreerd lid van Nederlandse Vereniging voor Speltherapeuten, onderdeel van Federatie van Vaktherapeutische Beroepen lidnummer 108830

www.speltherapie.net/www.vaktherapie.nl

  rbcz

 RBCZ – Register Therapeut licentiecode 209183 R

Klachten en Waarnemingsregeling

Klachtenregeling

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg(Wkkgz) worden gesteld. Ook Praktijk Spelend Sterker voldoet aan deze eisen.

Heeft u naar aanleiding van de behandeling of begeleiding bij Spelend Sterker een klacht waar u samen met mij  niet uitkomt, dan kunt u terecht bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris van NIBIG, klachten@nibig.nl

Eventueel kunt u wanneer nodig daarna nog terecht bij de geschillencommissie van NIBIG waar de praktijk bij aangesloten is.
Waarnemingsregeling
Praktijk Spelend Sterker heeft een waarnemingsregeling in geval van langdurige afwezigheid van de speltherapeut, met Marianne de Backker speltherapeut van Praktijk Speelplaats 33 in Heemstede.
www.speelplaats33.nl