Extra steun voor uw kind

De (echt)scheiding brengt ook voor uzelf grote veranderingen met zich mee. U en uw  ex-partner hebben waarschijnlijk veel te regelen. In die situatie is het soms lastig om uw kind optimaal te blijven ondersteunen. Dan kan het een goed idee zijn om uw kind wat extra steun te geven, bijvoorbeeld door hem of haar mee te laten doen met Dappere Dino’s. Dit groepsprogramma is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 6-8 jaar van gescheiden ouders. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat het programma helpt bij het voorkomen en verminderen van problemen bij kinderen.  De training is opgenomen in de databank voor effectieve interventies. De kinderen ontdekken dat zij niet de enigen zijn die een scheiding meemaken. En ze oefenen spelenderwijs om stap voor stap goede oplossingen te vinden voor de problemen die ze tegenkomen.

Op zoek naar oplossingen

Jonge kinderen reageren vaak met intens verdriet op het uit elkaar gaan van hun ouders. Ook allerlei angsten, fantasieën over een verzoening tussen de ouders, woede en schuldgevoelens komen veel voor. Aan al deze zaken besteedt Dappere Dino’s aandacht, maar het programma maakt de scheiding niet tot een ‘zwaar probleem’. De boodschap is dat een scheiding uiteindelijk kan leiden tot een stabiele situatie, waarmee je heel goed kunt leven. Uitgegaan wordt steeds uit van de eigen kracht van het kind. In de groep ontdekken de kinderen dat de scheiding niet hun schuld is en dat alle gevoelens rondom de scheiding normaal en begrijpelijk zijn. In de Dappere Dino’s-groep leren zij daarmee om te gaan en zich beter aan te passen aan de nieuwe situatie.

Hoe ziet het programma eruit?

De Dappere Dino’s komen gedurende vier maanden wekelijks bij elkaar, totaal twaalf keer. De groep bestaat uit vier tot zeven kinderen. Gezorgd wordt voor een omgeving waarin ieder kind zich veilig voelt om te praten over de situatie na de (echt)scheiding. In de groep leren de kinderen veel van elkaar. Kinderen voelen zich meestal gesteund en gestimuleerd door de ervaringen van andere kinderen die ook een (echt)scheiding hebben meegemaakt. Uiteraard geldt als regel: niemand brengt de persoonlijke verhalen van de andere kinderen buiten de groep.

54799665_2361304244111161_2826376496979902464_o

Het programma behandelt de volgende hoofdthema’s:

1. Het kind en zijn of haar gevoelens (bijeenkomsten 1-3)
2. Leren omgaan met gevoelens en problemen (bijeenkomsten 4-7)
3. De relatie tussen ouders en kind (bijeenkomsten 8-9)
4. Hoe ervaart het kind zichzelf en zijn of haar gezin? (bijeenkomsten 10-12)

We werken veel met groepsdino Rex, een handpop die de kinderen vertelt hoe hij omgaat met (echt)scheiding van zijn eigen ouders. Elk kind krijgt na afloop een Dappere Dino-diploma en de groep eindigt met een feestje!

Voor meer informatie kijk op: www.dapperedino.nl

23916385_2030207813887474_6780754223300410444_o