Hechting

Het kan zijn dat u zich zorgen maakt, omdat u merkt dat uw (pleeg)kind, zich niet gelukkig voelt.

U hebt het gevoel geen grip op uw (pleeg)kind te hebben en uw (pleeg)kind vindt het moeilijk om zich aan u te hechten.

Binnen speltherapie kan gebruik gemaakt worden van differentiatietherapie. Dit is een therapievorm voor kinderen en jongeren met hechtingsproblemen. Begrippen als begrenzen en leren onderscheid te maken staan centraal.

Voor wie

Aanwijzingen voor hechtingsproblemen:

  • Moeilijk contact kunnen leggen. Kinderen kunnen vaak niet onderscheiden welke mensen verzorgers zijn en welke mensen vreemden

  • Het kind is een allemansvriend

  • Soms kan het kind niet spelen of is agressief. Zijn gedrag doet dan onverschillig aan

  • Als je het kind bezig ziet, zie je vaak chaos

  • Soms verstijft een kind bij aanraking

  • Het kind leert niet van ervaringen en vertrouwt niet op eigen kunnen.