Aanmelden

U kunt rechtstreeks telefonisch contact opnemen met de speltherapeut of via het contactformulier voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of aanmelding. Het kennismakingsgesprek is gratis en is maximaal 20 minuten.

Na het kennismakingsgesprek kan er een vervolgafspraak worden gemaakt. Hierin formuleert u samen met de speltherapeut de hulpvraag. In dit gesprek worden vragen besproken die u heeft over uw kind en uitleg gegeven over de mogelijkheden van speltherapie. Daarna volgen kennismaking met uw kind en spelobservaties. Aan de hand hiervan wordt een behandelplan opgesteld. Meestal kan er binnen twee weken gestart worden met de therapie.

Het kan nodig zijn dat informatie van bijvoorbeeld school of huisarts nodig is om een zo een duidelijk mogelijk beeld van uw kind te krijgen. Ook is er de mogelijkheid voor een observatie op de school van uw kind door de speltherapeut. Contact met derden vindt altijd plaats na uw (schriftelijke) toestemming.

En verder

 • Een traject wordt alleen gestart met toestemming van beide gezaghebbende ouders.
 • Beide ouders en/ of delen van het gezin worden actief betrokken bij de behandeling/ begeleiding.
 • Gescheiden ouders hebben de plicht elkaar te informeren en consulteren. Ouders hebben eigen verantwoordelijkheid wat betreft geïnformeerd en geconsulteerd willen worden.
 • Binnen drie sessies wordt met u, uw kind, (delen van) het gezin  samen besproken wat ik u kan bieden.
 • Een sessie is wekelijks en duurt drie kwartier.
 • Een gemiddeld traject duurt drie tot zes maanden. Het kan voorkomen dat trajecten langer duren.

Praktijk Spelend Sterker!

Tarieven

Met ingang van 1 januari 2020

Een kennismakingsgesprek (20 minuten) is gratis en geheel vrijblijvend. Besluit u uw kind aan te melden, dan vindt er een intake plaats( € 75,-).

 • Spelsessie en oudergesprek € 75,-
 • Verslaglegging:           € 75,-

 • Telefonisch consult:    € 40,- (maximaal 20 minuten)

 • SIJS training op aanvraag

 • Voor afspraken buiten de Praktijk wordt een reiskostenvergoeding gerekend

 • Afspraken 24 uur van te voren afzegd, worden niet in rekening gebracht 

Vergoedingen

Indien u aanvullend verzekerd bent voor additieve of alternatieve zorg, kunt u de kosten voor speltherapie/begeleiding of een gedeelte daarvan terugvragen bij uw verzekering vanwege de registratie bij NVVS/RBCZ. Informeer bij uw verzekeraar of u hiervoor in aanmerking komt.

De kosten zijn fiscaal aftrekbaar.

Sinds 2015 hebben de gemeenten de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zorg voor kinderen en jeugd. De gemeenten Haarlem en IJmond leveren in het kader van de Jeugdwet maatwerk. Speltherapie kan vergoedt worden vanuit een PGB indien u niet voldoende verzekert bent. Het CJG zal bekijken wat de beste hulp voor u, uw kind en gezin is. Als zij van mening zijn dat speltherapie het best bij uw hulpvraag past, kunnen zij een beschikking voor een PGB afgegeven. Indien u door een andere instantie wordt verwezen naar Spelend sterker!/speltherapie vraag dan om een verwijsbrief waarin wordt aangeraden om hulp bij Spelend sterker! te starten. Deze brief kan u vervolgens meenemen naar het CJG.

Wachtruimte Praktijk Spelend Sterker!Belangrijke gegevens

 RBCZ : 209183 R

Handelsregister K.V.K : 60151056

FVB 108830

Op de website www.zorgwijzer.nl kunt u meer informatie vinden over welke verzekeraars vergoeden. Klik op vergoedingen, alternatieve geneeswijzen, speltherapie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleent.

Algemene voorwaarden

  • Betalingen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur overgemaakt te zijn onder vermelding van het declaratienummer. Houdt u alstublieft rekening met een verwerkingstijd voor de overboeking door uw bank.

  • Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten (10% van het factuurbedrag) in rekening worden gebracht.

  • Afspraken 24 uur van te voren afgezegd, worden niet in rekening gebracht. Bij niet tijdig afzeggen wordt het volledige bedrag van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

  • Tarieven worden jaarlijks aangepast.

  • De praktijk is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Voor Speltherapeuten (NVVS)

  • De therapeut, Marja Koene, werkt overeenkomstig de door de NVVS opgesteld beroepscode. Te bekijken op www.speltherapie.net

  • De speltherapeut gaat een vertrouwensrelatie aan met het kind en de ouder(s)/opvoeder(s).

  • Uit de behandeling verkregen kennis valt onder de geheimhoudingsplicht.

  • De speltherapeut verstrekt geen gegevens over het kind aan derden zonder toestemming van de ouder(s)/opvoeder(s).