Sterker In Je Schoenen (SIJS)

sijs

SIJS is een sociale weerbaarheid/vaardigheidstraining. Het is een extra ondersteuning voor kinderen die niet voldoende kunnen profiteren van de reguliere sociaal vaardigheids- lessen en begeleiding in het basisonderwijs(bijvoorbeeld kanjertraining, rots en water).

  • SIJS voor kinderen van 7-12 jaar.

  • Kleine SIJS voor het jonge kind (4-6 jaar).

De training vindt plaats in groepsverband, 4-6 kinderen, waarbij ieder kind zijn eigen individuele begeleidingsplan en aanpak heeft. Uitgangspunt is het bieden van positieve leerervaringen.
We dóen vooral, plezier staat voorop.

Bij de training wordt uitgegaan van 11 wekelijkse lessen van elk 45 minuten. Om de kinderen te stimuleren het nieuwe gedrag blijvend en ook in andere situaties toe te passen en hen hierin te ondersteunen is de samenwerking met ouders en leerkrachten erg belangrijk.

Wat zijn de doelen?

  • leren samenspelen met andere kinderen

  • grenzen aangeven

  • eigen initiatief ontwikkelen

  • oplossingen leren bedenken in sociaal lastige situaties

  • in spelvorm emoties leren uiten en verdragen

  • herkennen en benoemen van eigen emoties en die van anderen

  • SIJS is ontwikkeld door Arjenne Vossepoel, Marijke Salis orthopedagoog en gz psychologen 

TOM

TOM staat voor “Theory of Mind” en heeft betrekking op de vaardigheid aan jezelf en aan anderen gedachten, gevoelens, ideeën en bedoelingen toe te schrijven en op basis daarvan in te spelen op gedrag van anderen.
Deze vaardigheden zijn noodzakelijk om wederzijds adequaat te kunnen communiceren.

Deze behandeling wordt individueel gegeven. Aangepast aan werkdoelen van het kind.