Wat is spelbegeleiding?

Bij sommige kinderen gaat spelen niet vanzelf. Er kan sprake zijn van:

  • eenzijdig en weinig gevarieerd spel

  • stereotiep spel

  • onrustig en oppervlakkig spel

  • spel dat achterblijft bij het ontwikkelingsniveau van het kind

Deze punten kunnen een negatief effect hebben op de taal, de motorische ontwikkeling en het probleemoplossend vermogen van uw kind. De aansluiting met leeftijdsgenootjes is hierdoor vaak lastig.

Het doel van spelbegeleiding is het spel op gang te brengen, de spelervaringen en spelmogelijkheden uit te breiden en, eventueel, het samenspel met anderen mogelijk te maken.

Voor wie?

Voor kinderen met:

  • een (tijdelijke) ontwikkelingsachterstand

  • Autisme, ADHD, ADD

  • een lichamelijke en/of verstandelijke beperking

  • een spelontwikkelingsachterstand

Werkwijze

Spelbegeleiding is individueel, een maal per week, gedurende 45 minuten. Het is een kortdurend proces. Middels een speltest (GORS) wordt de spelontwikkeling in kaart gebracht, waarna een plan wordt opgesteld en met u wordt besproken.