Speldiagnostiek

Als er zorgen of vragen zijn of er is iets aan de hand, kan speldiagnostiek meer duidelijkheid geven over welk type probleem er speelt en in welke richting hulp en behandeling moet worden gezocht. In ongeveer drie sessies wordt uw kind geobserveerd tijdens vrij spel en spelopdrachten.
Observatie van gedrag van een kind in een spelkamer waarin het zelf keuzes kan maken biedt inzicht in:

  • Algemeen gedrag zoals taalgebruik, relatie en communicatie met de therapeut, fijne motoriek, keuzes maken, het bewegen, is het kind afwachtend/initiatief nemend, aandacht of afhankelijkheid

  • Spel en spelvormen, de belevingswereld en emoties van het kind

  • Persoonlijkheid van het kind

Observatie op de school van het kind is ook mogelijk. Meestal wordt, in overleg met ouders en school, gekozen voor een observatie in de klas en op het schoolplein.