Vergoedingen

Indien u aanvullend verzekerd bent voor additieve of alternatieve zorg, kunt u de kosten voor speltherapie/begeleiding of een gedeelte daarvan terugvragen bij uw verzekering vanwege de registratie bij NVVS/RBCZ. Informeer bij uw verzekeraar of u hiervoor in aanmerking komt.

De kosten zijn fiscaal aftrekbaar.

Sinds 2015 hebben de gemeenten de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zorg voor kinderen en jeugd. De gemeenten Haarlem en IJmond leveren in het kader van de Jeugdwet maatwerk. Speltherapie kan vergoedt worden vanuit een PGB indien u niet voldoende verzekert bent. Het CJG zal bekijken wat de beste hulp voor u, uw kind en gezin is. Als zij van mening zijn dat speltherapie het best bij uw hulpvraag past, kunnen zij een beschikking voor een PGB afgegeven. Indien u door een andere instantie wordt verwezen naar Spelend sterker!/speltherapie vraag dan om een verwijsbrief waarin wordt aangeraden om hulp bij Spelend sterker! te starten. Deze brief kan u vervolgens meenemen naar het CJG.

Op de website www.zorgwijzer.nl kunt u meer informatie vinden over welke verzekeraars vergoeden. Klik op vergoedingen, alternatieve geneeswijzen, speltherapie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleent.