Voor wie is speltherapie en begeleiding?

Als ouder wilt u niets liever dan dat het goed met uw kind. Soms gaat dat niet

vanzelf. U wilt uw kind graag helpen, maar het lukt niet. U maakt zich zorgen.

Speltherapie is er voor kinderen die niet lekker in hun vel zitten.

Dit kan zich uiten in:

 • vaak ruzie maken

 • snel prikkelbaar zijn, boos

 • teruggetrokken of juist drukker dan normaal

 • slecht slapen of eng dromen

 • lichamelijke klachten als buikpijn, hoofdpijn, (weer) in bed plassen

 • snel en vaak huilen

 • faalangst

 • onzeker zijn en negatief over zichzelf denken

 • concentratieproblemen en leerproblemen

 • angstig zijn, piekeren, zeggen een ‘vol hoofd’ te hebben

 • eetproblemen

 • zich eenzaam of onbegrepen voelen

De oorzaak is niet altijd duidelijk

Kinderen kunnen niet lekker in hun vel zitten door ingrijpende gebeurtenissen of traumatische ervaringen zoals:

 • verlies van belangrijke personen, of een huisdier

 • verandering van de thuissituatie of gezinssamenstelling: scheiding

 • verhuizing, ziekte, adoptie

 • mishandeling, geweld, seksueel misbruik of daarvan getuige zijn

 • ziekte, een handicap, of psychiatrische problematiek van het kind zelf of gezinsleden

 • nare gebeurtenissen zoals een ongeluk, pesten of gepest worden, oorlog

Last hebben van emotionele problemen:

 • Problemen met het uiten van gevoelens als angst, boosheid, verdriet

 • Te weinig zelfvertrouwen

 • Een negatief zelfbeeld

 • hechtingsproblemen

Speltherapie en/of begeleiding kan ook helpend zijn voor kinderen die:

 • moeilijkheden hebben in de omgang met leeftijdgenootjes (niet kunnen samenspelen, pesten, teruggetrokken gedrag)

 • moeilijkheden hebben in de omgang met volwassenen (gedragsproblemen, luisteren)

Of speltherapie kan helpend zijn voor kinderen die moeite hebben met acceptatie van de eigen situatie of beperking, zoals:

 • lichamelijke beperkingen

 • chronische ziekte

 • verstandelijke handicap

 • ADHD, ADD, NLD, PPD-NOS/Autisme